ชื่อหัวข้อแบบรายงาน : พิธีไหว้ครู และบรวงสรวงพระวิษณุ ประจำปีการศึกษา 2561

ประเภท : ประชาสัมพันธ์

ประกาศ : วัน เสาร์ ที่ 16 มิถุนายน 2561, เวลา 09:46 น.

อ่าน : 785 ครั้ง

ผู้ประกาศ : นายอัคเดช พิสัยสวัสดิ์

รายละเอียด : คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน-นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ไหว้ครู บูชาบูรพาจารย์ และบรวงสรวงพระวิษณุ ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี